copy writing

حق باز نشر

محتوای مجله اینترنتی تیکومو توسط هیات تحریریه این نشریه ترجمه،تالیف گردآوری شده است.

 برای تولید این مطالب گردانندگان آن وقت و انرژی بسیاری صرف کرده‌اند، علاوه بر این ما علاقمند به

 ارتقای دانش دیگران هستیم و با شوق بسیار دنبال سوژه های مناسب برای مجله  و مخاطبان خود

 می‌گردیم. 

پس جا دارد تاکید کنیم کلیه مطالب  نشریه به لحاظ حقوقی به نشربه مجله تیکومو تعلق دارد. 

از این رو بازنشر مطالب تیکومودرصورتی مجاز است که با درج نام وهمراه با  لینک دادن به مجله تیکومو باشد.

 مجله تیکومو از بازنشر مطالب خود اعم از متن، ویدئوهایی که این مجله تهیه کرده و حتی

 نریشن‌هايش توسط دیگر سایتها با درج لینک استقبامی‌کند. 

مجله تیکومو خستی در بازنشر شدن مطالب خود به خرج نمی‌دهد.مطالب نشریه به علاقمندان حوزه

 صنعت موبایل کمک می‌کند دانش خود را ارتقا دهند و همیشه به  روز باشند.